Escala Beaufort d'intensitat del vent

Intensitat actual vent

2 - Fluixet (6 a 11 km/h)

Escala Beaufort

Grau Nom Velocitat vent
m/s km/h nusos
0 Calma 0 - 0.2 0 - 2 0 - 1
1 Ventolina 0.3 - 1.5 2 - 6 1 - 3
2 Fluixet 1.6 - 3.3 7 - 11 4 - 6
3 Fluix 3.4 - 5.4 12 - 19 7 - 10
4 Moderat 5.5 - 7.9 20 - 29 11 - 16
5 Fresquet 8 - 10.7 30 - 39 17 - 21
6 Fresc 10.8 - 13.8 40 - 50 22 - 27
7 Fort 13.9 - 17.1 51 - 61 28 - 33
8 Temporal 17.2 - 20.7 62 - 74 34 - 40
9 Temporal fort 20.8 - 24.4 75 - 87 41 - 47
10 Temporal molt fort 24.5 - 28.4 88 - 101 48 - 55
11 Temporal violent 28.5 - 32.6 102 - 117 56 - 63
12 Huracà >32.7 >118 >64