Temperatura de sensació

Taula temperatura de sensació

Velocitat del vent (Km/h) Temperatura (ºC)
5 3 0 -3 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
5 4 2 -2 -5 -7 -13 -19 -24 -30 -36 -41
10 3 0 -3 -7 -9 -15 -21 -27 -33 -39 -45
15 2 -1 -4 -8 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -48
20 1 -1 -5 -9 -12 -18 -24 -30 -37 -43 -49
25 1 -2 -6 -10 -12 -19 -25 -32 -38 -44 -51
30 0 -3 -6 -10 -13 -20 -26 -33 -39 -46 -52
35 0 -3 -7 -11 -14 -20 -27 -33 -40 -47 -53
40 -1 -3 -7 -11 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54
45 -1 -4 -8 -12 -15 -21 -28 -35 -42 -48 -55
50 -1 -4 -8 -12 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56
55 -2 -4 -8 -13 -15 -22 -29 -36 -43 -50 -57
60 -2 -5 -9 -13 -16 -23 -30 -36 -43 -50 -57
65 -2 -5 -9 -13 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58
70 -2 -5 -9 -14 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58
75 -3 -5 -10 -14 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59
80 -3 -6 -10 -14 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -60

* Les dades corresponen a un nou Ýndex de fredor (windchill o Ýndex de temperatura de refredament pel vent) que el Servei Meteorol˛gic dels Estats Units va posar en marxa el 2001.
Guia congelació
Alt risc de congelació al estar 2 minuts o menys de exposició al vent.
Alt risc de congelació al estar entre 2 i 5 minuts exposat al vent.
Alt risc de congelació al estar entre 5 i 10 minuts exposat al vent.
Risc de congelació al estar entre 10 i 30 minuts exposat al vent.
Baix risc de congelació.

Informació obtinguda de Meteorological Service of Canada (MSC)

www.msc-smc.ec.gc.ca


Càlcul temperatura de sensació